Toni K. Laine - Tuulta ja tulta pohjoisesta Arktista yhteiskunnallista korkeapainetta asiasta ja asian vierestä

Kaikki blogit puheenaiheesta Kunnat

Kuntataloudessa reipas käänne parempaan - Jyväskylässäkin!

 

Sipilän hallituksen ohjelmaan kirjoitettiin useita kunnille tärkeitä lauseita:  Kuntien valtionosuuksiin ei tehdä uusia leikkauksia. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään. Mikäli uusia tehtäviä säädetään, niihin tulee täysi valtionosuus.  Kunnille verouudistuksissa syntyvät menetykset korvataan täysin. Kuntien ja valtion välinen kustannustenjakoselvitys tehdään vuosittain täysimääräisenä. 

 

Suomi myyntikuntoon.

 

Suomea laitetaan nyt kuntoon - myyntikuntoon. Pohjoismaisesta mallista ja sen kehittämisestä maan hallitus ei puhu, koska on sen hylännyt ja valinnut tien, joka vie Suomen siitä yhä kauemmaksi.

Menestyksekkään pohjoismaisen hyvinvointimallin peruspilarit ovat palvelujen tasa-arvoinen saatavuus, rahoituksen yhteisvastuu ja päätöksenteko lähellä kuntalaista.

Soten perustuslakiongelmiin on ratkaisu

Suuren maakuntauudistuksen suurimpia perustuslaillisia ongelmia on edelleenkin kuntayhtymien varojen ja velkojen automaattinen siirtyminen maakunnille. Vastaava, joskin arvoltaan vähäisempi, ongelma liittyy kuntien itsensä omistaman sote-irtaimiston siirtymiseen niinikään korvauksetta maakuntien hallintaan.

50 kuntajohtajaa julistaa kuntiensa elinvoimaa

Päätimme ottaa tänään kantaa yli 50 kuntajohtajan voimin: Olemme vahvasti elossa emmekä luovuta. Kuoleviksi leimattujen kuntien johtajat kuoppaavat huhupuheet kurjistuvista kunnista. 

Kahteen kuntaan rahaa - miksi ei ääniä

Miksi meillä ei ole  oikeuksia äänestää kahden kunnan alueella? Jatkossa äänestykset ehkä koskevat maakuntiakin?

 

Lähestyin eilen Tammisaaren torilla Maarit Feldt-Rantaa tällä asiallani. Feldt-Ranta sanoi asian olleen joskus esillä eduskunnassa. Lupasin nostaa sen esille Uuden Suomen blogissani.

 

Tulevaisuus on yritysten tuottama

Lähihistoriassa kunnista on tehty palveluiden tuottajia ja byrokratian linnakkeita jonka reagointikyky muuttuvassa ympäristössä on todettu aivan liian hitaaksi. Nykyajan osaamisella, tiedonvälityksellä ja digitalisation tuomilla rajattomilla mahdollisuuksilla näkyy kunnan olemus aivan erilaisena tulevaisuudessa. Tuleva maakunta uudistus ja tulevaisuuden kunta ajatukset tukevat selkeää ajatusmaailman muutosta ja ne tulee jalkauttaa rohkeasti käytännön tasolle. Nyt on aika toimia järkevästi kokeillen jotta saamme kiinni usean vuosikymmenen taantuman yhteiskuntarakenteemme kehityksessä.

Katastrofi nimeltään toimeentulotuki Kelasta

Toimeentulotuen siirto kunnan sosiaalitoimistoista Kelaan on ollut täysin epäonnistunut projekti. Sosiaalitoimistojen asiantuntijat varoittelivat näistä riskeistä jo ennakkoon ja Kelalla oli kaikki riskit tiedossa. Silti jokainen niistä riskiskenaarioista toteutui. Kärsijöinä tässä epäonnistuneessa muutoksessa ovat juuri ne kansalaiset, jotka tarvitsevat eniten tukea ja yleensä vielä mahdollisimman nopeasti.

Elinvoimamantrasta edunvalvontamantraan

 

Suomen kuntaliitto on käynnistänyt Tulevaisuuden kunta –projektin jonka tavoitteena on muodostaa näkemys ja käsitys siitä millaisia kunnat ovat sote- ja maakuntauudistusten jälkeen. Ajatus on sinänsä kannatettava ja hyvää tarkoittava, mutta käytännössä projekti ei tuo minkäänlaista lisäarvoa kunnille niiden luovuttaessa sote-järjestämisvastuunsa maakunnille.

Liikunnan pitää olla kivaa – suorittamaan ehtii myöhemminkin

Meillä Keravalla lapset ja nuoret liikkuvat naapurikuntia vähemmän. Syitä tähän on monia. Olen itse nostanut yhdeksi syyksi mm. olosuhteet (K-U 4.2.2017). Ne ovat meillä naapurikuntia kehnommat. Tilannetta korjataan verorahoilla toteutettavilla hankkeilla. Hyvä tietysti sekin. Itse toisin repertuaariin naapurikuntien tapaan kaupungin lainatakuut yksityisille ja kolmannen sektorin hankkeille, jotka liikuttavat suurta kuntalaisjoukkoa. Keskeinen syy harrastamisen vähäisyyteen on varmasti myös harrastamisen hinta ja perheiden arjenhallinnan haasteet. Sosioekonomiset syyt.

Tätä IL:n kuntakartta ei kerro: Kaupunkikonsernit velkatilastojen huipulla

Iltalehti (22.1.2017) jatkaa Suomen Kuvalehden linjaa jutullaan "Kartta paljastaa karun totuuden Suomesta". Tällä kertaa kriteereiksi on otettu muuttotappio ja kunnan lainkanta asukasta kohden. Valitettavasti kuntien lainakantojen vertailu antaa väärän kuvan kuntakentän velkaantuneisuudesta.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä